Stoinventering

 

 

 Det pågår en rikstäckande inventering av vilka nordsvenska ston som finns i landet. Det är våra distrikt som sammanställer och skickar in uppgifter till föreningens granskningsgrupp.

Det är ett mycket viktigt arbete och bidrar till en av grunderna i bevarandearbetet.

Att kunna bevara alla blodslinjer är av yttersta vikt i avelsarbetet och för att få en så korrekt bild som möjligt av dagsläget vill vi att denna inventering fullföljs så snart distrikten hinner med. Det bygger ju på ett frivilligt arbete av våra medlemmar i samarbete med stoägarna ute i distrikten.

Vi vill ha in uppgifter om samtliga ston oavsett ålder, både ston som är införda och inte införda i riksstambok.


Självklart är det viktigt att alla ston betäcks och används i aveln, men det kan finnas ston av ovanlig härstamning som ägaren inte ännu blivit intresserad av att betäcka sitt sto. Kanske att ett brev från riksföreningen Nordsvenska Hästen, med uppmaning till det kan motivera dessa stoägare, att ta sitt sto till hingst
.


 

 

  Har du ett nordsvenskt sto som inte är inventerad eller som du inte vet om hon är det?

stoinventering.pdf 93 KB

Fyll i blanketten och skicka till mig.

 

Sekreterare

Ewa Fredriksson

Södra Kulla 1

575 96 Eksjö 

 

 


 
Stoinventering

Du har väl inte glömt att anmäla ditt sto till den riksomfattande stoinventeringen? 
Det är ett mycket viktigt arbete som syftar till att kunna bevara alla blodslinjer. 

Föreningen vill ha in uppgifter på alla ston oavsett ålder och stam.

Syftet med stoinventeringen är, att plocka ut ston som är lite udda i sin stam, där hingstar kommer fram som inte använts så mycket, udda kombinationer, stostammar som är på väg att försvinna mm. Granskningsgruppen går tillbaka i stamboken och tittar på stammen. I dom första synliga leden som vi får på stoet i sammanställningen från distriktet, får det inte vara för mycket linjeavel, och hänsyn tas även till, ej så vanlig färg. När stona tagits ut av granskningsgruppen, skickas en sammanställning till Towa, som sedan skickar brev till stoägaren, att denne har ett sto med intressant härstamning. Där står även att stoet bör användas i avel, detta är naturligtvis frivilligt och skall endast ses som en rekommendation. Om man som stoägare inte är intresserad av avel, kanske stoet kan lånas/leasas ut till avel, till någon intresserad. Detta brev är en värdehandling, som följer hästen vid ägarbyte. Framledes vill vi att detta leder till, att bredda aveln på vår Nordsvenska häst. Men vi skall inte sluta avla på övriga ston, alla ston är viktiga att hålla igång i avel så att inte betäckningssiffrorna sjunker mera

Alla ston är välkomna till inventeringen ! 

Pålysta ston

Ston i Jönköpings län som är pålysta.

 Stallargårdens Engla är uttagen på  pålysta ston.

Av 138 ston som är granskade är dessa 18 p
ålysta.

Sigsters Sunnie 23067
Stallargårdens Märta 22-05-0020 (såld till Värmland)
Filippa 22910
Silje 22-02-0009
Tindra 22-05-0015
Wilma 22871
Winnie 23459 ( såld till Västernorrland)
Stjärnros 22-03-0062
Julia 22-98-0125
Lotta 22780
Jonita 22-97-0056
Nora 22-03-0032
Ellinor 22-97-0082


Utagna ston 2012 01 07
Tosca 22-10-0113
Feja 22-09-0117
Wilma 22-02-0150
Yrja 22-96-0049
Disa 22-94-0145
Docka 22-08-0185

Vore kul att presentera ägare och kort på dessa  hästar. evafredriksson70@gmail.com 


Nora SE 22-03-0032
bor i Nåthult i Tofteryd. 
Ägare: Maria Roos

Nora SE 22-03-0032
bor i Nåthult i Tofteryd.
Ägare: Maria Roos

D

ANNA

ANNA

Dela den här sidan