Fotoalbum

Stort grattis till diplomstona Dilona och Diwa, familjen Elsa och Göran Klarin!
,
Årsmöte 2012
Stort grattis till diplomstona Dilona och Diwa, familjen Elsa och Göran Klarin! , Årsmöte 2012
GRATTIS!
GRATTIS!
Blommor överlämnas till Wåge från Christian och alla i Nordsvenska Hästen.
Blommor överlämnas till Wåge från Christian och alla i Nordsvenska Hästen.
Stort,varmt TACK Wåge för ditt mångåriga uppdrag som ordförande!
Stort,varmt TACK Wåge för ditt mångåriga uppdrag som ordförande!
Glad Anna Andersson på årsmötet.
Glad Anna Andersson på årsmötet.
KBI delas ut.
KBI delas ut.
Ordförande Christian Gustavsson och sekreterare Anna Kvarnlin Fingal.
Ordförande Christian Gustavsson och sekreterare Anna Kvarnlin Fingal.
Diplom för frivilligt körprov till Göran med hästar. Bra jobbat!
Diplom för frivilligt körprov till Göran med hästar. Bra jobbat!
GRATTIS från Wåge!
GRATTIS från Wåge!
Håkan och Oliver samtalar.
Håkan och Oliver samtalar.

 

 

Protokoll fört vid årsmöte med Nordsvenska hästen Jönköpings distrikt

2022-04-08 i Hylletofta.

 1. Mötet öppnas                                                                                         Ordförande Gunnar Gärdeborg förklarade mötet öppnat.
 2. Val av mötesordförande och anmälan av mötessekreterare                                                                                       Att leda dagens handlingar valdes Gunnar Gärdeborg och Eva Fredriksson som sekreterare.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare                                                                                                                       Till att utöver ordförande justera protokollet valdes Yvonne Hansson och Cathrine Jansson.               
 4. Fastställande av dagordning                                                                    Dagordningen godkändes.
 5. Fastställande av röstlängd                                                                                     Namnlista är utfört. utfört.                                                                                                                 
 6. Årsmötet behörigt utlyst                                                                                                                                                     Kallelse har gått ut via nyhetsbrev, email, facebooksgrupp och inbjudan har funnits på vår hemsida. Godkändes.
 7. Verksamhetsberättelse                                           
 8.  Genomgång av 2021 års verksamhetsberättelse. Godkändes.  
 9. Årsredovisning samt revisionsrapport                                                         Kassör isbeth Strömberg gick igenom rresultatrapport.Godkändes. Revisionsberättelsen lästes upp av Niklas Spetz. Godkändes.    
 10. Ansvarsfrihet för styrelse och övriga funktionärer under 2021                                                                                  Beviljades ansvarsfrihet.
 11. Behandling av inkomna förslag från medlemmar samt styrelsens svar på dessa                                                  
 12.  Inga förslag har inkommit.  
 1. Beslut om antal ledamöter samt eventuella ersättare som skall ingå i d
 2.  6 ordinarie och 2 ersättare.  
 3. Val av ledamöter och ersättare som ska ingå i distriktsstyrelsen                                                                              Eva Fredriksson           2022 - 2023   omval                                                                                                                                 Elaine Nilsson              2022 - 2023   omval                                                                                                                                  Kenth Jansson             2022                omval                                                                                                                                             Gunnar Gärdeborg     2022                omval                                                                                                                                    Johanna Källberg        2022                nyval                                                                                                                                      Viktoria Andersson    2022 - 2023    nyval                                                                                                                             Ersättare:                                                                                                                                                                                Anders Holmberg        2022 - 2023  omval                                                                                                                          Christian Gustavsson  2021 - 2022           
 4. Val av ordförande för distriktet som ingår i distriktsstyrelsen. Väljs på 1 år.                                                          Gunnar Gärdeborg valdes på 1 år.    
 5. Val av fullmäktigeledamot. 2 st får väljas ( 51-150 medlemmar)                                                                                   Gunnar Gärdeborg 2021 – 2022.  Ersättare Elaine Nilsson.                                                                                              Kenth Jansson          2021 – 2022  Ersättare Eva Fredriksson.
 6. Val av revisor 2 st och 1 Niklas Spetz och Yvonne Hansson. Ersättare Christer Einar.
 7. Övriga val som distriktsstyrelsen önskar att distriktsårsmötet genomför                                                                  a. Hemsidesansvarig   Eva Fredriksson och Kenth Jansson.                                                                                                b. Representant för 2:a premieringsdistriktet samt Ersättare Ulf Magnusson.                                       Ersättare Christian Gustavsson.                                                                                                                                              c. Köransvarig Styrelsen.                                                                                                                                                         d. Ungdomsrepresentant Johanna Källberg.                                                                                                                      e. Kontaktman för sydvästra länsdelen Anders Holmberg.                                                                                             f. Val av fest/servering Elaine Nilsson och Jessica Karlsson.                                                                                             g. Aktivitetskassan 100:- godkändes.                                                                                                                                   h. Valberedning Adelina Svensson sammankallande 2021 -  2022. Erika Pettersson 2021 – 2022.          Gunvor Pöder 2022 – 2024.
 8. Körpremier och visningspremier                                                                                                                                          Visningspremier till 1-2 åringar godkändes 200:-.
 9. Resebidrag till Nordsvenskt par som deltar i DM i plöjning                                                                                            600:-/par godkändes.            
 10. Reseersättningar styrelse och inbjudan till konferens, kallelse till riksföreningen                                                    Godkändes att styrelsen får ersättning till styrelsemöten, avelskonferens (1 bil) och inbjudna möten från riksföreningen.
 11. Verksamhetsplan 2022                                                                                                                                                                        Påskritt i Hylletofta hos familjen Pöder 2022-04-18. 1 maj tur i Nässjö. Hingstsnack i Nässjö 2022-04-19. Unghästträningar på olika platser. Vi samarbetar/avtal med studieförbundet. Kommande premieringar    v. 29  och i augusti Nottebäck och i september Norra Ljunga.  Åsens by har flera sammankomster. SM för Nordsvenska brukshästar på Vaggeryds travbana 14 – 17 juli. Jönköpings Läns Kusksällskap och Föreningen Nordsvenska hästen i Jönköpings distrikt är arrangerande.  Genomförs i samband med sportkörningstävling. Vi inbjuder till SM i riden dressyr, hoppning, körd dressyr, precisionskörning och sportkörning. Den som deltager i minst tre klasser kan också bli SM-mästare i allround. Intresseanmälan som funktionär vid varje dag fanns att skriva på under årsmötet. 
 12. Frågor väckta vid fastställande av dagordningen                                                                                                                Inga.         
 13.    Mötet avslutas                                                                                                                                                                                           Ordförande Gunnar Gärdeborg förklarade mötet avslutat.

                                                                                                                                                                            Avtackning av  Lisbeth Strömberg. Vi tackade henne för sitt uppdrag som kassör. 

                                                                                                                                                                                         Utdelning av diplom.

Diplomston 2021                                                                                                                                                                             Decibel 22-18-0073 e. Harpun 2045 u. Dolly 22932, ägare och uppfödare Kenneth Fritz.

 Lyrötösa 22-18-0097 e. Bonzo 2011 u. Lyria 24002, ägare Marcus Gustafsson.

FKP (7) Lucas 22-18-5136 e. Vind 1942 u. Doris 23869, ägare och uppfödare Anders Holmberg.                     Decibel 22-18-0073 e. Harpun 2045 u. Dolly 22932, ägare och uppfödare Kenneth Fritz.                                                                                 Ramona 22-18-00-35 e. Radix 2000 u. Ronja 23896, ägare och uppfödare Frida James.                                     Krut 22-18-5079 e. Kavaljer 1998 u. Salmi 23657, ägare och uppfödare Wåge Sjöberg.                                      Lill-Nisse 22-18-5140 e. Teg 1988 u. Lovely 22-94-0153, ägare och uppfödare Jan Palme´r.                                SVB List 22-18-5085 e. Smedsmo Lindar 1978 u. Svartebackens Lillan 23277, ägare och uppfödare Mats Gustavsson. Flädie 22-18-0052 e. Lazer 2025 u. Filippa 23707, ägare och uppfödare Anna och Håkan Fingal.

KBI (7) Ragnar 22-17-5120 e. Lazer  025  u. Star 23766, ägare Ida Larsson.                                                                Truls 22-17-5048 e. Hårleman 2037 u. Lina 23769, ägare Erika och Claes Pettersson.                                    Norma 22-17-0126 e. Lupin 2065 u. Kitty 22-08-0173, ägare Anna Asplund.                                                      Flora 22-17-0120 e. Furir u. Svartebacken Braka 23545, ägare Jan Palm´er.                                                        Duni 22-17-0007 e. Lupin 2065 u. Duwa 23810, ägare  Cathrine och Kenth Jansson.                                     Selims Tösa 22-17-0030 e. Lundar u. Gorline 22992, ägare Christian Gustavsson.                                          Gullita 24034 e. Lazer 2025 u. Sally 22-06-011, ägare Amanda Sjöwall-Callenryd.                                                                                                                                                                      

Kvällen bjöds på föreläsning av sadelmakare Jasmine Tens´en. En del om läder, underhåll, förvaring, olika termer och  säkerhet. Avslutades med exotisk planka, kaffe och kaka. Lotteri med många priser. Ca 30 var samlade på årsmötet.

 

Sekreterare Eva Fredriksson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid årsmöte med Nordsvenska hästen Jönköpings distrikt

2022-04-08 i Hylletofta.

 1. Mötet öppnas                                                                                                                                                                      Ordförande Gunnar Gärdeborg förklarade mötet öppnat.
 2. Val av mötesordförande och anmälan av mötessekreterare                                                                                       Att leda dagens handlingar valdes Gunnar Gärdeborg och Eva Fredriksson som sekreterare.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare                                                                                                                       Till att utöver ordförande justera protokollet valdes Yvonne Hansson och Cathrine Jansson.               
 4. Fastställande av dagordning                                                                                                                                               Dagordningen godkändes.
 5. Fastställande av röstlängd                                                                                                                                                  Namnlista är utfört.                                                                                                                   
 6. Årsmötet behörigt utlyst                                                                                                                                                     Kallelse har gått ut via nyhetsbrev, email, facebooksgrupp och inbjudan har funnits på vår hemsida. Godkändes.
 7. Verksamhetsberättelse                                                                                                                                                       Genomgång av 2021 års verksamhetsberättelse. Godkändes.  
 8. Årsredovisning samt revisionsrapport                                                                                                                             Kassör Lisbeth Strömberg gick igenom resultatrapport. Godkändes. Revisionsberättelsen lästes upp av Niklas Spetz. Godkändes.    
 9. Ansvarsfrihet för styrelse och övriga funktionärer under 2021                                                                                  Beviljades ansvarsfrihet.
 10. Behandling av inkomna förslag från medlemmar samt styrelsens svar på dessa                                                   Inga förslag har inkommit.  
 1. Beslut om antal ledamöter samt eventuella ersättare som skall ingå i distriktsstyrelsen                                                                                                                                                                  6 ordinarie och 2 ersättare.  
 2. Val av ledamöter och ersättare som ska ingå i distriktsstyrelsen                                                                              Eva Fredriksson           2022 - 2023   omval                                                                                                                                 Elaine Nilsson              2022 - 2023   omval                                                                                                                                  Kenth Jansson             2022                omval                                                                                                                                             Gunnar Gärdeborg     2022                omval                                                                                                                                    Johanna Källberg        2022                nyval                                                                                                                                      Viktoria Andersson    2022 - 2023    nyval                                                                                                                             Ersättare:                                                                                                                                                                                Anders Holmberg        2022 - 2023  omval                                                                                                                          Christian Gustavsson  2021 - 2022           
 3. Val av ordförande för distriktet som ingår i distriktsstyrelsen. Väljs på 1 år.                                                          Gunnar Gärdeborg valdes på 1 år.    
 4. Val av fullmäktigeledamot. 2 st får väljas ( 51-150 medlemmar)                                                                                   Gunnar Gärdeborg 2021 – 2022.  Ersättare Elaine Nilsson.                                                                                              Kenth Jansson          2021 – 2022  Ersättare Eva Fredriksson.
 5. Val av revisor 2 st och 1 ersättare                                                                                                                                        Niklas Spetz och Yvonne Hansson. Ersättare Christer Einar.
 6. Övriga val som distriktsstyrelsen önskar att distriktsårsmötet genomför                                                                  a. Hemsidesansvarig   Eva Fredriksson och Kenth Jansson.                                                                                                b. Representant för 2:a premieringsdistriktet samt Ersättare Ulf Magnusson.                                       Ersättare Christian Gustavsson.                                                                                                                                              c. Köransvarig Styrelsen.                                                                                                                                                         d. Ungdomsrepresentant Johanna Källberg.                                                                                                                      e. Kontaktman för sydvästra länsdelen Anders Holmberg.                                                                                             f. Val av fest/servering Elaine Nilsson och Jessica Karlsson.                                                                                             g. Aktivitetskassan 100:- godkändes.                                                                                                                                   h. Valberedning Adelina Svensson sammankallande 2021 -  2022. Erika Pettersson 2021 – 2022.          Gunvor Pöder 2022 – 2024.
 7. Körpremier och visningspremier                                                                                                                                          Visningspremier till 1-2 åringar godkändes 200:-.
 8. Resebidrag till Nordsvenskt par som deltar i DM i plöjning                                                                                            600:-/par godkändes.            
 9. Reseersättningar styrelse och inbjudan till konferens, kallelse till riksföreningen                                                    Godkändes att styrelsen får ersättning till styrelsemöten, avelskonferens (1 bil) och inbjudna möten från riksföreningen.
 10. Verksamhetsplan 2022                                                                                                                                                                        Påskritt i Hylletofta hos familjen Pöder 2022-04-18. 1 maj tur i Nässjö. Hingstsnack i Nässjö 2022-04-19. Unghästträningar på olika platser. Vi samarbetar/avtal med studieförbundet. Kommande premieringar    v. 29  och i augusti Nottebäck och i september Norra Ljunga.  Åsens by har flera sammankomster. SM för Nordsvenska brukshästar på Vaggeryds travbana 14 – 17 juli. Jönköpings Läns Kusksällskap och Föreningen Nordsvenska hästen i Jönköpings distrikt är arrangerande.  Genomförs i samband med sportkörningstävling. Vi inbjuder till SM i riden dressyr, hoppning, körd dressyr, precisionskörning och sportkörning. Den som deltager i minst tre klasser kan också bli SM-mästare i allround. Intresseanmälan som funktionär vid varje dag fanns att skriva på under årsmötet. 
 11. Frågor väckta vid fastställande av dagordningen                                                                                                                Inga.         
 12.    Mötet avslutas                                                                                                                                                                                           Ordförande Gunnar Gärdeborg förklarade mötet avslutat.

                                                                                                                                                                            Avtackning av  Lisbeth Strömberg. Vi tackade henne för sitt uppdrag som kassör. 

                                                                                                                                                                                         Utdelning av diplom.

Diplomston 2021                                                                                                                                                                             Decibel 22-18-0073 e. Harpun 2045 u. Dolly 22932, ägare och uppfödare Kenneth Fritz.

 Lyrötösa 22-18-0097 e. Bonzo 2011 u. Lyria 24002, ägare Marcus Gustafsson.

FKP (7) Lucas 22-18-5136 e. Vind 1942 u. Doris 23869, ägare och uppfödare Anders Holmberg.                     Decibel 22-18-0073 e. Harpun 2045 u. Dolly 22932, ägare och uppfödare Kenneth Fritz.                                                                                 Ramona 22-18-00-35 e. Radix 2000 u. Ronja 23896, ägare och uppfödare Frida James.                                     Krut 22-18-5079 e. Kavaljer 1998 u. Salmi 23657, ägare och uppfödare Wåge Sjöberg.                                      Lill-Nisse 22-18-5140 e. Teg 1988 u. Lovely 22-94-0153, ägare och uppfödare Jan Palme´r.                                SVB List 22-18-5085 e. Smedsmo Lindar 1978 u. Svartebackens Lillan 23277, ägare och uppfödare Mats Gustavsson. Flädie 22-18-0052 e. Lazer 2025 u. Filippa 23707, ägare och uppfödare Anna och Håkan Fingal.

KBI (7) Ragnar 22-17-5120 e. Lazer  025  u. Star 23766, ägare Ida Larsson.                                                                Truls 22-17-5048 e. Hårleman 2037 u. Lina 23769, ägare Erika och Claes Pettersson.                                    Norma 22-17-0126 e. Lupin 2065 u. Kitty 22-08-0173, ägare Anna Asplund.                                                      Flora 22-17-0120 e. Furir u. Svartebacken Braka 23545, ägare Jan Palm´er.                                                        Duni 22-17-0007 e. Lupin 2065 u. Duwa 23810, ägare  Cathrine och Kenth Jansson.                                     Selims Tösa 22-17-0030 e. Lundar u. Gorline 22992, ägare Christian Gustavsson.                                          Gullita 24034 e. Lazer 2025 u. Sally 22-06-011, ägare Amanda Sjöwall-Callenryd.                                                                                                                                                                      

Kvällen bjöds på föreläsning av sadelmakare Jasmine Tens´en. En del om läder, underhåll, förvaring, olika termer och  säkerhet. Avslutades med exotisk planka, kaffe och kaka. Lotteri med många priser. Ca 30 var samlade på årsmötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid årsmöte med Nordsvenska hästen Jönköpings distrikt

2021-04-23 digitalt.

 

1. Öppnande 

Ordförande Gunnar Gärdeborg förklarade mötet öppnat.

2. Val av presidium 

Att leda dagens handlingar valdes Gunnar Gärdeborg och Eva Fredriksson till sekreterare.

3. Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet 

Till att utöver ordförande justera protokollet valdes Anders Holmberg och Anna Kvarnlin-Fingal.

4. Kallelsens godkännande 

Kallelse har gått ut via nyhetsbrev till alla medlemmar. Inbjudan fanns på hemsida och facebookgrupp. Godkändes.

5. Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes.

6. Verksamhetsberättelse 2020

Aktiviteterupplästes enligt önskemål.

7. Ekonomisk berättelse 

Kassör Lisbeth Strömberg gick igenom resultatrapport som godkändes.

8. Revisionsberättelse 

Den lästes upp av Gunnar Gärdeborg och godkändes. Undertecknat av Henny Hedin och Åsa Stenvall.

9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 2020 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10. Val av styrelse och funktionärer 

Fullmäktige 

Vald på 2 år 2021 - 2022 Gunnar Gärdeborg ordförande. Ersättare Elaine Nilsson.

Vald på 2 år 2021 - 2022 Kenth Jansson ledamot. Ersättare Eva Fredriksson.

Styrelse: 

Ordförande: Gunnar Gärdeborg  2021 

Vice ordförande: Kenth Jansson  2021 

Sekreterare: Eva Fredriksson        2020 - 2021  

Kassör: Lisbeth Strömberg            2020 - 2021 

Ledamot: Elaine Nilsson                2020 - 2021 

Ersättare: 

Anders Holmberg                           2020 – 2021 

Christian Gustavsson                     2021 - 2022 

Valda på 1 år 

Hemsidesansvarig: Eva Fredriksson och Kenth Jansson.

Representant i läns kommittén för 2: dra premieringsdistriktet: Ulf Magnusson.

Ersättare: Christian Gustavsson.                     

Körkursansvarig: Styrelsen.

Kontaktman för sydvästra länsdelen: Anders Holmberg.

Ungdomsansvarig: Adelina Svensson.

11. Val av a)två revisorer Yvonne Hansson och Niklas Spetz. b) ersättare Victoria Andersson.

12. Val av fest/serveringskommitté: Elaine Nilsson och Jessica Karlsson.

13. Val av aktivitetskommite´: Fortsatt vilande.

14. Körpremier till hästar 

200 :- delas ut till två-åringar vid  godkänt körprov på premiering.

15. Visningspremier till 1-2 åringar: 200: - godkändes. Gäller även på annan premieringsplats än Norra Ljunga. Ägaren ska vara medlem i distriktet. Pengar skickas ej/postgång. Får hämtas på årsmötet eller premieringsekot.

16. Resebidrag till nordsvenska par som deltar på DM i plöjning. 

Mötet beslutade att sponsra med 600 :- /par. Ansökan ska vara begärd innevarande år.

17. Reseersättning till styrelsen, avelskonferens och möten. 

Godkändes att styrelsen får ersättning till styrelsemöten, avelskonferens ( 1 bil ) och kallade/inbjudna möten från riksföreningen.

18. Avgift för aktivitetskassa 

100:- godkändes.

19. Val av valberedning  

Göran Johansson sammankallande, Adelina Svensson och Erika Pettersson.

20. Förslag till verksamhet 2021. 

25 april utbildningsdag i skogskörning med fokus på tävlingsmoment i Smålandsstenar. 

8 maj kör- och ridtur.  

Åsens by planerar vårbrukardag i juni och Åsens cup i juli.

Hingstvisning digitalt med Diod och Helix (om han blir godkänd).

28 augusti Hushållningssällskapets sommarmöte i Adelöv.

17-20 juni, ungdomshelg hos Ulf Magnusson och Emma Noren i Moheda.

 

21. Information. 

Enkät ska skickas om vårt utbildningsbehov i distriktet. Intresse av fölhantering, skogskörning, brukskörning,bruksridning, eller avel m.m.

Hingstkatalog 2021  är beställd.

Vi samarbetar/avtal med studieförbundet,vuxenskolan.

Avelsvärdering av hingst på Grevagården, är fredag-söndag v. 17. april-maj.

Premieringsdatum

v. 29 Smålandsstenar 2021-07-19, Hamneda 2021-07-20,Tingsryd 2021-07-21.

2021-08-21 i Nottebäck

2021-09-12 i Norra Ljunga. 

Domare Elisabeh Ljungstorp.

 

Diplomston 2020  (3)

Duni e. Lupin u. Duwa ägare C och K Jansson.

Gullita e. Lazer u. Sally, ägare Amanda Callenryd.

Selims Tösa e. Lundar u. Gorline, ägare Christian Gustavsson.

 

Godkänd hingst (3 år)

Helix 2118 e. Harpun 2045 u. Dilba 23276.

e. Joar 1812 u. Dotty 22643.

e. Granat 1758- Fas 1747.

 

FKP  (9)

Selma, ägare Wåge Sjöberg.

Truls, ägare E och C Pettersson.

Norma, ägare Anna Asplund.

Depå, ägare Christian Gustavsson

Duni, ägare C och K Jansson.

Gullita, ägare Amanda Callenryd.

Selims Tösa, ägare Christian Gustavsson.

Helix, ägare Helena Klarin-Thor.

Stjärna, ägare Christian Gustavsson

 

KBI  (2)

Hanna, ägare Gunnar Gärdeborg.

Tor, ägare Christer Einar.

 

Stamboksförda ston (4)

Decibel, ägare Christian Gustavsson.

Vega, ägare Jessica Karlsson.

Hanna, ägare Gunnar Gärdeborg.

Daisy 2, ägare Ulf Magnusson.

Utdelning av kördiplom, inramade diplom och tenntallrik till diplomstonska göras vid annat tillfälle.

 

22. Övriga frågor. 

Inga inlägg.

 

Ordförande Gunnar Gärdeborg förklarade mötet avslutat.

Ca 20 personer deltog på årsmötet.

 

 

Protokoll fört vid årsmöte med Nordsvenska hästen Jönköpings distrikt 

2019-03-01 på Aborravikens värdshus i Eksjö.

 

1. Öppnande 

Ordförande Christian Gustavsson förklarade mötet öppnat. 

2. Val av presidium 

Att leda dagens handlingar valdes Christian Gustavsson och Eva Fredriksson till sekreterare. 

3. Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet 

Till att utöver ordförande justera protokollet valdes Cathrine Jansson och Christer Einar. 

4. Kallelsens godkännande 

Kallelse har gått ut via brev till alla medlemmar. Inbjudan fanns på hemsida och facebookgrupp. 

5. Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes. 

6. Verksamhetsberättelse 2018 

Tillägg att Elsa Klarin ej var med på avelskonferensen. Godkändes. 

7. Ekonomisk berättelse 

Kassör Lisbeth Strömberg gick igenom resultatrapport som godkändes. 

8. Revisionsberättelse 

Den lästes upp och godkändes. 

9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 2018 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

10. Val av styrelse och funktionärer 

Fullmäktige 

Vald på 2 år 2019 - 2020 Gunnar Gärdeborg ordförande. Ersättare Elaine Nilsson. 

Vald på 2 år 2019 - 2020 Kenth Jansson ledamot. Ersättare Eva Fredriksson. 

Styrelse: 

Ordförande: Gunnar Gärdeborg  2019 - 2020. 

Vice ordförande: Kenth Jansson  2019 - 2020 

Sekreterare: Eva Fredriksson       2018 - 2019.  

Kassör: Lisbeth Strömberg            2018 - 2019 

Ledamot: Elaine Nilsson                2016 - 2019. 

Ersättare: 

Anders Holmberg                           2016 – 2019. 

Christian Gustavsson                     2019 - 2020. 

Valda på 1 år 

Hemsidesansvarig: Eva Fredriksson och Kenth Jansson. 

Representant i läns kommittén för 2: dra premieringsdistriktet: Ulf Magnusson. 

Körkursansvarig: Styrelsen. 

Kontaktman för sydvästra länsdelen: Anders Holmberg. 

Ungdomsansvarig: Adelina Svensson. 

11. Val av a)två revisorer Åsa Stenvall och Henny Nordin b) ersättare Victoria Andersson. 

12. Val av festkommitté: Gunvor Pöder och Lisbeth Strömberg. 

13. Val av aktivitetskommite´: Caroline Strömberg (sammankallande), Adelina Svensson,  Christian Gustavsson, Sandra Broström och Johanna Kjellberg. 

14. Körpremier till hästar 

200 :- delas ut till två-åringar som kör godkänt på premiering. 

15. Visningspremier till 1-2 åringar: 200: - godkändes. Gäller på alla premieringsplatser. Pengar skickas ej/postgång. Får hämtas på årsmötet eller premieringsekot. 

16. Ev. resebidrag till nordsvenska par som deltar på DM i plöjning. 

Mötet beslutade att sponsra med 600 :- /par. Ansökan ska vara begärd innevarande år. 

17. Reseersättning till styrelsen, avelskonferens och möten. 

Godkändes att styrelsen får ersättning till styrelsemöten, avelskonferens ( 1 bil ) och kallade/inbjudna möten från riksföreningen. 

18. Avgift för aktivitetskassa 

100:-. Upprepad information på hemsidan ska göras. 

19. Val av valberedning för 2019. 

Anna Kvarnlin Fingal sammankallande, Göran Johansson (Tranås) och Yvonne Emanuelsson. 

20. Förslag till verksamhet 2019. 

Ändra 1 maj kör- och ridtur till annat datum.  

Skogsdag och vårbrukardag på Åsens by.  

Miljöträning/inkörning i Bänarp, Nässjö. 

Ridtur hos Gunvor i Hylletofta 22 april.

Ridtur hos Sandra Broström.

Kallblodsutställning (tillsammans med ardennerföreningen) är ett förslag till hushållningssällskapets sommarmöte Rickelstorp 31 augusti.

Önskemål om stamboksläsning.

21. Information. 

Premieringen är i Norra Ljunga, Sävsjö 1 september. Övriga premieringsplatser och datum upplästes. 

Vi samarbetar/avtal med studieförbundet vuxenskolan.

Avelsvärdering av hingst på Grevagården, är flyttad till 1-3 maj pga hästinfluensa.

 

22. Övriga frågor. 

Inga inlägg.

 

Ordförande Christian Gustavsson förklarade mötet avslutat. 

Utdelning av kördiplom, inramade diplom och tenntallrik till diplomston. 

Diplomston; Helga e. Lazer 2025 u. Aprilia 40 p. (E.L) ägare. Adelina Svensson.

Idun e. Lazer 2025 u.Star 40 p (M.J) ägare. Ida Larsson. Lycka e. Lothar 2047 u. Leka  45 p.(R.J) ägare familjen Pettersson. Paulina e. Gorm u. Evelina 40 p. (M.J) ägare Ingvar Karlsson.

KBI; Barka e. Glomstadgutten 1975 u. Svartebackens Braka 45 p.  ägare Jan Palmer.

Carisma e. Kavaljer 1998 u. Ida  49 p. ägare Johanna Källberg. Daisy ll e. Max 2041 u. Dilona 43 p. ägare Ulf Magnusson. Decibel u. Gorm 1892 u. Dita 45 p. ägare Christian Gustavsson. Diana e. Gorm 1892 u. Hanny 48 p. ägare Håkan och Anna Fingal. Donna e. Max 2041 u. Dalia 39 p. ägare Josefin Friman. Krut e. Kavaljer 1998 u. Dolly 38 p ägare Amanda Callenryd.

FKP; Cazmilla e. Opus 1860 u. Canderella  23 p.ägare Malin Söderström. Diod e. Teg 1988 u. Dita 24 p. ägare Christian Gustavsson. Erik e. Gorm 1892 u. Birka 23 p. ägare Elaine Nilsson. Helga e. Lazer 2025 u. Aprilia 19 p.  ägare. Adelina Svensson. Idun e. Lazer 2025 u. Star 24 p.ägare. Ida Larsson. Paulina e.Gorm u. Evelina 22 p.  ägare Ingvar Karlsson. Trond e.  Myklaren 2031 u. Trolla 24 p.ägare Magnus Thorman. Troy e. Teg 1988 u. Vilma 24 p. ägare Christer Einar. Umilia e. Dior 2019 u. Uma 20 p. ägare Nina Martinsson.

Därefter avtackades Christian Gustavsson för sitt engagemang som ordförande, Lars Johansson och Gunilla Olander som revisorer och Håkan Fingal i aktivitetskomitten. 

 

Kvällen bjöds på  föreläsning av Kåre Gustafsson om val av hingst, uppfödning och inkörning m.m. Och avslutades med god mat och ett uppskattat lotteri. 

Ca 35 personer var samlade på årsmötet. 

 

Sekreterare Eva Fredriksson 

Dela den här sidan